Tack till alla underbara deltagare som har besökt årets WARCON. Tack till alla och flitiga funktionärer, arrangörer och utställare för ett aldrig sinande engagemang.

Vi vill även särskilt tacka alla samarbetspartners och sponsorer som har hjälpt oss att genomföra årets evenemang. Ert stöd är ovärderligt.

Nu återstår utvärdering av årets evenemang och uppvärmning inför nästa år. Varmt välkomna till WARCON, 2017!

index